דבר יש לו מתירין (חלק 2)

...

4

9

2019

דבר יש לו מתירין (חלק 2)

דף מקורותיש לי שאלה