דבר שבמנין וחתיכה הראויה להתכבד

...

4

9

2019

דבר שבמנין וחתיכה הראויה להתכבד

דף מקורותיש לי שאלה