איסור דם – מבוא לדין מליחה

...

4

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה