חוזר וניעור או קמא קמא בטיל

...

4

9

2019

חוזר וניעור או קמא קמא בטיל

דף מקורותיש לי שאלה