ביטול בששים

...

3

9

2019

ביטול בששים

דף מקורותיש לי שאלה