איסור העלאת בשר וגבינה על השולחן

...

3

9

2019

איסור העלאת בשר וגבינה על השולחן

דף מקורותיש לי שאלה