אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה לשיטת ר"ת

...

3

9

2019

אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה לשיטת ר"ת

דף מקורותיש לי שאלה