אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים

...

3

9

2019

אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים

דף מקורותיש לי שאלה