אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה

...

3

9

2019

אפשר לסוחטו וחתיכה נעשית נבילה

דף מקורותיש לי שאלה