#פרויקט_יארצייט - פרנץ רוזנצוויג

דעת; תורה

הרב איתן אברמוביץ' מדבר על רוזנצוויג -

#פרויקט_יארצייטשמח לארח את הרב איתן אברמוביץ', ר"מ בישיבת 'שיח' ועורך כתב העת המקוון"צירופים חדשים", לדבר על פרנץ רוזנצווייג, שיום פטירתו היה בשישיהאחרון (ח' כסליו)

***

בדרךכלל, הדבר הראשון שיודעים על פרנץ רוזנצווייג הוא שהיה חוזר בתשובה – אדם שהתורהשלו שלובה לחלוטין בסיפור חייו. הוא נולד במשפחה יהודית-גרמנית שהתרחקה מיהדותה,שקל בשלב מסוים להתנצר, ולבסוף החליט, כלשונו, "להישאר יהודי". אבלההישארות הזו לא הייתה וויתור פסיבי, אלא תנועה מלאת חיוניות שסללה דרך חדשה אל היהדות.

החזרהבתשובה של רוזנצווייג מתייחדת בכך שהיא אינה מגלה אמת חדשה על העולם, אלא דרך אחרתלחיות בתוכו. הדתיות שלו מתבטאת ב"חריגה לתוך העולם": תנועה פרדוקסלית שבה החיפוש אחר הטרנסצנדנטי מתממש בהתעצמות החיים, בהטענתהאנושי והזמני בממדים מוחלטים. זוהידתיות ריאליסטית שמכירה בביקורת המודרנית, אך אינה אנמית ורפהכדרכם של דתיים מפוכחים, אלא מלאת עוצמה וחיוניות דתית.

האמונהעבור רוזנצווייג היא המענה לתלישות, לרלטיביזם ולחוסר הממשות המאפייניםאת הקיום המודרני המחולן. זוהי אמונה שאינה מוליכה לקיום רוחני אלא לקיום ממשי,להתמקמות מלאה בנקודה מסוימת ולחיים דרכה – לא בגלל שזו האמת האובייקטיבית אלא בגללשזו האמת שניתנה לי, האופן שבו אלוקים מתגלה אלי. לכן גם התוכן של האמונה אינונתון, אלא מהווה פתח לתנועה הפתוחה אל מה שהחיים מזמנים.

אפשר להמחיש זאת באמצעות הגישה שלולשאלות שמעלה ביקורת המקרא. רוזנצווייג כותב שהוא אינו יכול לקבל כפשוטה את האמונהשהתורה ירדה בשלמותה מן השמים. אולם הוא טוען שהאמונה בקדושתו של המקרא אינה מקבלתאת משמעותה מאירוע שקרה בעבר, אלא מהאופן שבו התורה מפגישה אותנו עם השמים היום.מה שחשוב הוא שאלוקים מדבר אלינו דרך התורה, גם אם נזדקק למושגים חדשים של קדושהוהתגלות כדי להסביר זאת. עלינו לגשת אל התורה מתוך פתיחות למה שיזמן המפגש איתה;זוהי בעיני רוזנצווייג עמדתו של המאמין בן זמננו:

"אדם זה אינו בגדר מאמין ואינובגדר כופר. הוא מאמין והוא מפקפק. איננו אפוא לא זה ולא זה, אבל הוא חי; ביתרדיוק: אין לו אמונה ואין לו כפירה, אבל אמונה וכפירה מתארעות לו. אינו מצווה עלדבר זולתי זה: שלא לחמוק מן המתארע, ולציית לו לכשיארע."

***

לאחר עשורים רבים של ריחוק, בשניםהאחרונות תורתו של רוזנצווייג התחילה להישמע בבתי המדרש של הציונות הדתית. בעיני,הרלוונטיות של רוזנצווייג עבורנו נובעת בעיקר מכך שהוא גם דומה לנו וגם שונה, גםקרוב וגם רחוק. הוא "אינו בגדר מאמין ואינו בגדר כופר", לא חילוני אבלגם לא לגמרי דתי. ועם זאת, הוא מציג דתיות שהיא פעמים רבות עמוקה וחיונית יותרמשלנו. לכן הרעיונות שלו, גם אם לא נזדהה איתם במלואם, מעוררים אותנו לחשוב עלמשמעותה של הדתיות שלנו, ועל האופן שבו מוגדרת האורתודוקסיה היום.

רוזנצווייג חשב שהתורה שלו רלוונטית"רק לגבי היהודי של קו החיבור המבקש לחזור בתשובה... אך כיום החוזר בתשובה הוא נושא של המאהשל היהדות. כלומר, למעשה של ימי דור אחד". והנה חלפו כמה וכמה דורות, ואףהמאה התחלפה, ועדיין יש יהודים של "קו החיבור" שתורה זו משמשת עבורם,כמילותיו בסיום 'כוכב הגאולה', שער אל החיים.

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

#פרויקט_יארצייט - פרנץ רוזנצוויג

הרב איתן אברמוביץ' מדבר על רוזנצוויג -

#פרויקט_יארצייטשמח לארח את הרב איתן אברמוביץ', ר"מ בישיבת 'שיח' ועורך כתב העת המקוון"צירופים חדשים", לדבר על פרנץ רוזנצווייג, שיום פטירתו היה בשישיהאחרון (ח' כסליו)

***

בדרךכלל, הדבר הראשון שיודעים על פרנץ רוזנצווייג הוא שהיה חוזר בתשובה – אדם שהתורהשלו שלובה לחלוטין בסיפור חייו. הוא נולד במשפחה יהודית-גרמנית שהתרחקה מיהדותה,שקל בשלב מסוים להתנצר, ולבסוף החליט, כלשונו, "להישאר יהודי". אבלההישארות הזו לא הייתה וויתור פסיבי, אלא תנועה מלאת חיוניות שסללה דרך חדשה אל היהדות.

החזרהבתשובה של רוזנצווייג מתייחדת בכך שהיא אינה מגלה אמת חדשה על העולם, אלא דרך אחרתלחיות בתוכו. הדתיות שלו מתבטאת ב"חריגה לתוך העולם": תנועה פרדוקסלית שבה החיפוש אחר הטרנסצנדנטי מתממש בהתעצמות החיים, בהטענתהאנושי והזמני בממדים מוחלטים. זוהידתיות ריאליסטית שמכירה בביקורת המודרנית, אך אינה אנמית ורפהכדרכם של דתיים מפוכחים, אלא מלאת עוצמה וחיוניות דתית.

האמונהעבור רוזנצווייג היא המענה לתלישות, לרלטיביזם ולחוסר הממשות המאפייניםאת הקיום המודרני המחולן. זוהי אמונה שאינה מוליכה לקיום רוחני אלא לקיום ממשי,להתמקמות מלאה בנקודה מסוימת ולחיים דרכה – לא בגלל שזו האמת האובייקטיבית אלא בגללשזו האמת שניתנה לי, האופן שבו אלוקים מתגלה אלי. לכן גם התוכן של האמונה אינונתון, אלא מהווה פתח לתנועה הפתוחה אל מה שהחיים מזמנים.

אפשר להמחיש זאת באמצעות הגישה שלולשאלות שמעלה ביקורת המקרא. רוזנצווייג כותב שהוא אינו יכול לקבל כפשוטה את האמונהשהתורה ירדה בשלמותה מן השמים. אולם הוא טוען שהאמונה בקדושתו של המקרא אינה מקבלתאת משמעותה מאירוע שקרה בעבר, אלא מהאופן שבו התורה מפגישה אותנו עם השמים היום.מה שחשוב הוא שאלוקים מדבר אלינו דרך התורה, גם אם נזדקק למושגים חדשים של קדושהוהתגלות כדי להסביר זאת. עלינו לגשת אל התורה מתוך פתיחות למה שיזמן המפגש איתה;זוהי בעיני רוזנצווייג עמדתו של המאמין בן זמננו:

"אדם זה אינו בגדר מאמין ואינובגדר כופר. הוא מאמין והוא מפקפק. איננו אפוא לא זה ולא זה, אבל הוא חי; ביתרדיוק: אין לו אמונה ואין לו כפירה, אבל אמונה וכפירה מתארעות לו. אינו מצווה עלדבר זולתי זה: שלא לחמוק מן המתארע, ולציית לו לכשיארע."

***

לאחר עשורים רבים של ריחוק, בשניםהאחרונות תורתו של רוזנצווייג התחילה להישמע בבתי המדרש של הציונות הדתית. בעיני,הרלוונטיות של רוזנצווייג עבורנו נובעת בעיקר מכך שהוא גם דומה לנו וגם שונה, גםקרוב וגם רחוק. הוא "אינו בגדר מאמין ואינו בגדר כופר", לא חילוני אבלגם לא לגמרי דתי. ועם זאת, הוא מציג דתיות שהיא פעמים רבות עמוקה וחיונית יותרמשלנו. לכן הרעיונות שלו, גם אם לא נזדהה איתם במלואם, מעוררים אותנו לחשוב עלמשמעותה של הדתיות שלנו, ועל האופן שבו מוגדרת האורתודוקסיה היום.

רוזנצווייג חשב שהתורה שלו רלוונטית"רק לגבי היהודי של קו החיבור המבקש לחזור בתשובה... אך כיום החוזר בתשובה הוא נושא של המאהשל היהדות. כלומר, למעשה של ימי דור אחד". והנה חלפו כמה וכמה דורות, ואףהמאה התחלפה, ועדיין יש יהודים של "קו החיבור" שתורה זו משמשת עבורם,כמילותיו בסיום 'כוכב הגאולה', שער אל החיים.

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

דעת; תורה הוא פרויקט ייחודי בבית המדרש למחשבה יהודית. הפרויקט מבקש להיות מקום לתוכן תורני והגותי איכותי, ולמבקשי דעת וחכמה במרחב הרשת.