פרשת ויצא - סוד הסולם

הרב שראל רוזנבלט

סוד הסולם

 

שני קווים מקבילים לעולם לא נפגשים.

זהו חוק גיאומטרי בסיסי. קו ימין וקו שמאל. כל אחד לעצמו.

אברהם העברי שנמצא מעבר אחד אולי מבקש להיות קו מקביל לתרבות ארם ששלטה אז בכיפה. לאו שטראוס הצביע על אתונה וירושלים כמייצגים שני קוים מקבילים, שתי תפיסות עולם שחלוקות בשורש – האחת נובעת מהתגלות אלוקית והשניה מהסקה שכלית - ולכן לעולם לא יפגשו. 

אולם יעקב אבינו חוזר בעצמו לחרן. הוא מפגיש מחדש את העבריות של אברהם עם הארמיות של לבן. הוא פוגש מלאכים ולאחר מכן נפגש שוב עם אחיו. על פי פנימיות התורה הוא ממצע ומחבר בין החסד של אברהם לבין הדין של יצחק.

 

וכל זאת כיצד? מה הסוד?

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.

מהו סולם? סולם הוא למעשה שני קווים מקבילים שלכאורה לעולם לא ייפגשו, אלא שישנן שליבות המחברות ביניהם. ככל שמצליחים לחבר בקו מעין מקף בין קו ימין לקו שמאל ככה נוצרת האפשרות לטפס שלב אחד למעלה.

ואולי קשור הדבר גם לקשר שבין איש לאישה. הקב"ה יוצר את האישה כדי לאפשר את החיבור ביניהם וכל זאת על ידי הצלע. מדוע צלע? פירושים רבים נאמרו. לפי דרכינו נאמר, שמא הצלע היא העצם האופקית בגוף האדם. הצלעות הינן כמו שליבות של סולם המחברות ימין ושמאל, אחור וקדם.

ללמדנו שאין צורך לכופף האחד מפני השני אלא לבנות את השליבות שיחברו בין הקוים המקבילים.

 

יעקב מכונה בפי חכמים "בכיר האבות" מפני שיכולתו בחיבור ההפכים. במאמץ שלו למצוא את אפשרויות החיבור בין פנים לחוץ, בין ימין לשמאל, בין ישראל לאומות העולם, מצליח יעקב אבינו לבנות את השליבות היוצרות את הסולם. סולם המחבר בין שמים לארץ ובו עולים ויורדים מלאכי אלוקים.

 

 

(יש להוסיף –שהרי אפשר לכופף את שני הקווים המקבילים כדי שיפגשו ויש לכך יתרון שכן יפגשו יותר מהר. אולם מרגע שעשינו זאת הגבלנו גם את הגובה אליהם יכולים הם להגיע..).

הרב שראל רוזנבלט

ר״מ בכולל הישיבה, למד בישיבת ההסדר בעתניאל שמונה שנים בהם שירת בצבא. שימש גם כר"מ בעתניאל. בוגר תואר ראשון במכללת הרצוג במסלול חינוך, תושב"ע ומחשבת ישראל, ומוסמך במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר באפרת, נשוי לצורית ואב לארבע בנות. רב קהילת הרימון באפרת.