נבואת אחרית הימים

הרב שראל רוזנבלט

נבואת אחרית הימים

 

אני מאמין בביאת המשיח. כך אנחנו אומרים מדי יום ביומו, אך מה זה אומר ומה זה דורש ממני לעשות?

 

בפרשת השבוע שלנו נמצאת הנבואה הראשונה של אחרית הימים. יעקב אבינו מצהיר שהוא עומד לחשוף את מאורעות אחרית הימים. כאנשים המכירים את נבואות הגאולה של ישעיהו ויחזקאל וזכריה, הציפייה שלנו לשמוע מיעקב אבינו דברים גדולים ועצומים, חזון משיחי של חזרה ענקית בתשובה או מלחמה נוראה שתהפוך את המציאות.

במקום זאת יעקב פונה לילדיו, מבקש מהם להתקבץ ואז הוא מברך אותם בזה אחר זה. חלק מן הברכות מופנות לעתיד, חלקם על העבר וההווה, תיאורים רבים של אופיים של הילדים. אך בפשט, לא הרבה יותר מזה.

 

רבי שמעון בן-לקיש ער לפער הזה ואומר על כך: "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה". אולם הזוהר הקדוש סבור שלא יכול להיות שהתורה תגיד 'סתם' שיעקב יגלה על אחרית הימים ואין פרעון להכרזה הזו. ועל כך ואמר הזוהר שיעקב *כן* גילה על אחרית הימים אך בצורה נסתרת.

 

היכן אם כן נמצא סוד אחרית הימים?

"הִקָּבְצוּ וְשִׁמְעוּ, בְּנֵי יַעֲקֹב; וְשִׁמְעוּ, אֶל-יִשְׂרָאֵל אֲבִיכֶם". הסוד הגדול של יעקב הוא בכך שמשיחיות הישראלית איננה ארמגדון. לא התהפכות כל היוצרות והחרבת העולם. אין איזה נס גדול וכביר שיופיע באמצע החיים ויביא את המשיח. הסוד של אחרית הימים נמצא כאן. עצור וסתום בתוך ליבותיהם של ישראל. בשני מישורים – "הקבצו ושמעו" היינו בתוך האחווה, האחדות בין האחים והיכולת שלהם לשמוע אחד לשני. וכן "ושמעו אל ישראל אביכם" – בתיקון הפער הבין-דורי ויצירת אפשרות של העברת מסורת ופיתוחה מדור לדור.

 

במובן הזה, הווקטור המשיחי בישראל הוא כזה שלא מסתכל רק על החזון הגדול ועל מהפכות אלא הוא מכוון אותנו להשקיע את יהבנו ולתת את ליבנו בתוך הבית פנימה. המקומי והזמני הוא הנצחי.

יעקב אבינו בהחלט מעוניין שנחשוב על אחרית הימים, על גאולה, על קץ הימים, אך שכל אלו יצמחו מתוך ובאמצעות הלכידות הפנימית של הבית והחברה. מתוך תהליך התקדמות לניארי שבונה עוד קומה ועוד קומה, אריח על גבי לבנה.

 

 

הרב שראל רוזנבלט

ר״מ בכולל הישיבה, למד בישיבת ההסדר בעתניאל שמונה שנים בהם שירת בצבא. שימש גם כר"מ בעתניאל. בוגר תואר ראשון במכללת הרצוג במסלול חינוך, תושב"ע ומחשבת ישראל, ומוסמך במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר באפרת, נשוי לצורית ואב לארבע בנות. רב קהילת הרימון באפרת.