פרשת ויגש - סוד התפילה והאחוה האנושית

הרב שראל רוזנבלט

סוד התפילה והאחווה האנושית

 

מה סודק את חומות ליבו של יוסף? מה אמר יהודה שגרם למלך לעבור ממידת הדין למידת הרחמים?

תשובות רבות אפשר לתת. אחת מהן – "כי עבדך ערב את הנער". הערבות של יהודה עבור בנימין מבטאת את תיקון האחווה.

חז"ל מלמדים אותנו שכל המתפלל על חבירו נענה תחילה. בד"כ כשאדם מתעורר להתפלל לריבונו של עולם הרי שזה מתוך צרתו שלו או שהוא מודה על הטובה אשר גמל עמו. אולם חכמים מבקשים ללמדנו סוד גדול, כוחה והצלחתה של התפילה, האפשרות הסודית לפיה המלך עובר מכסא דין לכסא רחמים טמונה בערבות. בכך שאדם חושב על צרכיו ומצוקותיו של הזולת אפילו לפני צרכיו שלו.

במילים אחרות, כשאנחנו עומדים בפני ריבונו של עולם אנחנו באים עם הערבות ההדדית ומבקשים שגם אבא שבשמיים – מידה כנגד מידה – יהיה ערב לנו.

 

האר"י הקדוש תיקן שלפני התפילה יאמר כל אדם "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". המילה 'אהבה' בגימטריה 'אחד' (=13) - כאשר יש אהבה בין אנשים יש אחדות. וכך בעצם אנחנו מנכיחים בחיינו את האחדות האלוקית, וזהו השער שעמו נכנסים לתפילה.

ע"פ המדרש, כאשר יעקב פגש את יוסף אחרי כל השנים הוא קרא קריאת שמע. אין המדרש הזה מבקש לומר שיעקב היה אדיש לאחדות האנושית המרגשת שמתרחשת כאן. להיפך, לפי המדרש עומק המפגש האנושי והאחדות בין אנשים שהיו נפרדים במשך השנים, הוא גם מפגש בעל רובד אלוקי. יש כאן קיום של אחדות הא-ל.

 

אם נחווה באופן אלוקי שכזה את העולם האנושי אין ספק כי נביא ברכה, אחווה ושלום לחיינו.

 

*שבת שלום,*

*שראל*

הרב שראל רוזנבלט

ר״מ בכולל הישיבה, למד בישיבת ההסדר בעתניאל שמונה שנים בהם שירת בצבא. שימש גם כר"מ בעתניאל. בוגר תואר ראשון במכללת הרצוג במסלול חינוך, תושב"ע ומחשבת ישראל, ומוסמך במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר באפרת, נשוי לצורית ואב לארבע בנות. רב קהילת הרימון באפרת.