פרשת יתרו

דעת; תורה

פרשיות בשלח ויתרו מזמנות לנו מדי שנה את אותה הדילמה, שבת אחר שבת. יש שנהגו בקהילות ישראל לעמוד בשעת קריאת התורה בפסוקי שירת הים [שבוע שעבר] ובפסוקי עשרת הדברות [השבוע]. מנגד, יש המקפידים להמשיך להשאר לשבת.

פרשיות בשלח ויתרו מזמנות לנו מדי שנה את אותה הדילמה, שבת אחר שבת. יש שנהגו בקהילות ישראל לעמוד בשעת קריאת התורה בפסוקי שירת הים [שבוע שעבר] ובפסוקי עשרת הדברות [השבוע]. מנגד, יש המקפידים להמשיך להשאר לשבת.

 

על מה הדיון?

 

הדיון הוא על החשש להעניק כבוד עודף לחלק מפסוקי התורה על פני פסוקים אחרים. וליתר דיוק- הדיון הוא גם בשאלה האם יש בעיה לחלוק כבוד מיוחד דווקא לפסוקים אלו.

 

הדיון מתחיל בתשובת הרמב"ם בה הוא מורה שלא שלעמוד במיוחד בשעת קריאת התורה בעת קריאת עשרת הדברות: "בגלל מה שמגיע בזה מן ההפסד באמונה, שיש בתורה מדרגות ומקצתה מעולה ממקצתה, וזה רע עד מאד". חלק מהפוסקים, וביניהם הרב עובדיה, פסקו כפשטות דברי הרמב"ם שאין לעמוד בעשרת הדברות.

מן הצד השני, פוסקים רבים וביניהם הגר"מ פינשטיין כתבו שאין בעיה לעמוד בקריאת עשרת הדברות כיוון שנהגו הציבור לעמוד גם בשעת קריאת שירת הים, וניכר בכך שאין העדפה מיוחדת דווקא לעשרת הדברות [שהרי ישנן פרשיות נוספות בהן עומדים]. פרשנות זו מבינה כי היסוד הבעייתי אליו חש הרמב"ם הוא העדפתם של עשרת הדברות בדווקא, על פני חלקים אחרים, והקניית מעמד מיתי בלתי פרופורציונאלי לחשיבותן. אם הציבור עומד במקומות נוספים- אין בעיה שיעמוד גם בעשרת הדברות.

 

הרב פינשטיין כן חש מעט למעשה גם לקריאה של הרב עובדיה, ומציע פתרונות ביניים לצאת ידי חשש ההעדפה המובחנת. ביניהם- לעמוד כבר מתחילת העלייה ועד לאחריה באופן שאינו ניכר שמעדיף דווקא פסוקים מסויימים [אלא "עומד" באופן כללי].

 

הפוסקים מציינים גם נימוקים נוספים לעמידה בעשרת הדברות בקריאת התורה של חג השבועות. במאורע זה מתקיים יותר מעין זכרון למעמד הר סיני, וניתן להקל יותר במשמעות העמידה בו. למעשה, גם לנוהגים לעמוד בקריאת התורה של פרשיות ואתחנן ויתרו יש על מי שיסמוכו ובייחוד אם נוהגים לפי עצת הגר"מ פינשטיין לעמוד מתחילת העלייה.

 

בין כך ובין כך, מדובר בסוגייה מחשבתית לא פחות מהלכתית. האם אנו חשים שחלקים שונים בתורה הינם בעלי חשיבות שונה? האם יש משמעות לתחושות טבעיות ומובנות שכאלו, או שאין לחלק ולהעדיף? שתפו אותנו במחשבותיכם!

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

פרשת יתרו

פרשיות בשלח ויתרו מזמנות לנו מדי שנה את אותה הדילמה, שבת אחר שבת. יש שנהגו בקהילות ישראל לעמוד בשעת קריאת התורה בפסוקי שירת הים [שבוע שעבר] ובפסוקי עשרת הדברות [השבוע]. מנגד, יש המקפידים להמשיך להשאר לשבת.

פרשיות בשלח ויתרו מזמנות לנו מדי שנה את אותה הדילמה, שבת אחר שבת. יש שנהגו בקהילות ישראל לעמוד בשעת קריאת התורה בפסוקי שירת הים [שבוע שעבר] ובפסוקי עשרת הדברות [השבוע]. מנגד, יש המקפידים להמשיך להשאר לשבת.

 

על מה הדיון?

 

הדיון הוא על החשש להעניק כבוד עודף לחלק מפסוקי התורה על פני פסוקים אחרים. וליתר דיוק- הדיון הוא גם בשאלה האם יש בעיה לחלוק כבוד מיוחד דווקא לפסוקים אלו.

 

הדיון מתחיל בתשובת הרמב"ם בה הוא מורה שלא שלעמוד במיוחד בשעת קריאת התורה בעת קריאת עשרת הדברות: "בגלל מה שמגיע בזה מן ההפסד באמונה, שיש בתורה מדרגות ומקצתה מעולה ממקצתה, וזה רע עד מאד". חלק מהפוסקים, וביניהם הרב עובדיה, פסקו כפשטות דברי הרמב"ם שאין לעמוד בעשרת הדברות.

מן הצד השני, פוסקים רבים וביניהם הגר"מ פינשטיין כתבו שאין בעיה לעמוד בקריאת עשרת הדברות כיוון שנהגו הציבור לעמוד גם בשעת קריאת שירת הים, וניכר בכך שאין העדפה מיוחדת דווקא לעשרת הדברות [שהרי ישנן פרשיות נוספות בהן עומדים]. פרשנות זו מבינה כי היסוד הבעייתי אליו חש הרמב"ם הוא העדפתם של עשרת הדברות בדווקא, על פני חלקים אחרים, והקניית מעמד מיתי בלתי פרופורציונאלי לחשיבותן. אם הציבור עומד במקומות נוספים- אין בעיה שיעמוד גם בעשרת הדברות.

 

הרב פינשטיין כן חש מעט למעשה גם לקריאה של הרב עובדיה, ומציע פתרונות ביניים לצאת ידי חשש ההעדפה המובחנת. ביניהם- לעמוד כבר מתחילת העלייה ועד לאחריה באופן שאינו ניכר שמעדיף דווקא פסוקים מסויימים [אלא "עומד" באופן כללי].

 

הפוסקים מציינים גם נימוקים נוספים לעמידה בעשרת הדברות בקריאת התורה של חג השבועות. במאורע זה מתקיים יותר מעין זכרון למעמד הר סיני, וניתן להקל יותר במשמעות העמידה בו. למעשה, גם לנוהגים לעמוד בקריאת התורה של פרשיות ואתחנן ויתרו יש על מי שיסמוכו ובייחוד אם נוהגים לפי עצת הגר"מ פינשטיין לעמוד מתחילת העלייה.

 

בין כך ובין כך, מדובר בסוגייה מחשבתית לא פחות מהלכתית. האם אנו חשים שחלקים שונים בתורה הינם בעלי חשיבות שונה? האם יש משמעות לתחושות טבעיות ומובנות שכאלו, או שאין לחלק ולהעדיף? שתפו אותנו במחשבותיכם!

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

דעת; תורה הוא פרויקט ייחודי בבית המדרש למחשבה יהודית. הפרויקט מבקש להיות מקום לתוכן תורני והגותי איכותי, ולמבקשי דעת וחכמה במרחב הרשת.