כותבים דמויות - חלק א'

דעת; תורה

מצויים בידנו כיום חיבורים מודרניים- ספרים בודדים וסדרות שלמות- העוסקים בדמויותיהם של גדולי ישראל, במשנתם, ובקשר בין השניים.

קוראינו הקבועים בטח כבר מכירים את "פינת היארצייט" שאנחנו מעלים מפעם לפעם, העוסקת בדמויות חשובות מקרב רבותינו. ימי השנה שלהם מהווים הזדמנות טובה לעסוק בדמותם ומשנתם; לפעמים יותר בדמותם, לפעמים יותר במשנתם, ובדרך כלל בחיבור היסודי שבין האדם ובין תורתו.

 

ואם להיות כנים, את הקונספט לא אנחנו המצאנו. מצויים בידנו כיום חיבורים מודרניים- ספרים בודדים וסדרות שלמות- העוסקים בדמויותיהם של גדולי ישראל, במשנתם, ובקשר בין השניים. בין פינת יארצייט אחת לשניה, חשבנו לשתף אתכם בסדרה קצרה על שלושה מחיבורים אלו. #כותבים_דמויות , מוזמנים לעקוב.

 

החיבור הראשון, והמוקדם מבין השלושה, הוא ספרו של הרב זוין "אישים ושיטות".

 

הרב זוין נולד במאה ה-19 וחי לאורך רוב המאה ה- 20. לצד נשיאה בתפקידים רבניים בכירים, הוא הותיר לנו ספרות תורנית מקראית, הלכתית, חסידית, ולמרבה החידוש שבדבר גם ביוגרפית. בדומה לצורת החשיבה שהפגין בחיבורים אחרים שעסקו בסקירת וביקורת ספרים וספרות, גם בחיבור "אישים ושיטות" עבר הרב זוין באופן יסודי על משנתם הלמדנית, ההלכתית והאישיותית של עשרה מגדולי הרבנים במאה ה-19 וה-20. הנצי"ב, הראי"ה, החזון איש ור' חיים עוזר הם רק כמה מן הדמויות עליהן עובר הרב זוין בשיטתיות, במגמה לגבש קווי מתאר למדניים, פסיקתיים ואישיים עבור כל אחד.

 

הספר כתוב בשפה קולחת. לא מודרנית, ורבנית מעט, אבל נהירה ופשטנית, כזו שמתאימה למגוון נרחב של קוראים מרקעים שונים. את החלקים הראשונים של כל פרק, העוסקים בתיאור חייו, קורותיו ותכונותיו החשובות של כל אחד מהרבנים הנסקרים בו, יכול כל אחד לקרוא בקלות. גם אלו שאינם בעלי רקע תורני מפותח, המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם על רבותינו בדור האחרון. אלא שעיקר החידוש בחיבור של הרב זוין מתגלה רק בהמשך הפרקים, באופן בו הוא עובר לגבש קו מגמתי ברור בתורתו של מושא הפרק. יתכן שחלקים אלו של הספר יהיו מומלצים יותר עבור מי שמחזיק ברקע תורני למדני ומסוגל להבין את החידוש בטוויית הקווים השוזרים, ופחות עבור מי שמחפש מעשיות צדיקים בלבד.

 

הרב זוין גולש אט אט מתיאור היסטורי על קורות חייו של הרב אל נקודות אישיותיות מובהקות ומעלות ידועות של הרב, לצד סקירה של מפעלו הספרותי. משם קצרה הדרך אל עיסוק במשנתו הלמדנית של הרב בראי אישיותו. בעולם המודרני שבו אנחנו פותחים ויקיפדיה כדי לדלות פרטים על דמות מעניינת, התרגלנו כבר לצורת הסקירה הסידורית שפותחת בתיאור היסטורי ורקע אישי וממשיכה אל עבר הקריירה "המקצועית" של הפרסונה. גם אם לא באופן מדוייק, נדמה שהרב זוין הקדים רבים אחרים באימוץ תפיסה מילונאית זו. אולי בהשפעת תפקידו כעורך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית, הוא הותיר לנו חיבור ערוך בסדר דומה גם על גדולי ישראל.

 

הספר כאמור מתמקד בעשר דמויות רבניות, אישיותם ומפעל חייהם ההלכתי. נדמה שהקו המנחה של הרב זוין בכתיבת פרקים אלו [שנכתבו במקור בנפרד ולא כספר] הוא הספרות החשובה שהותירו והשפעתם הגדולה על חוגים משמעותיים בעם ישראל. שילוב שני אלמנטים אלו מהווה חומר יסוד מהותי למה שמנסה הרב זוין ליצור לאורך המאמרים: תורה ושיטה בראי הדמות.

 

עורך הספר סיכם את הדברים במילים קצרות ומדוייקות בהקדמה: "ניסיון לתאר קווים ושרטוטים מקלסתר פניהם של אישי הלכה מדור שלפנינו ושיטותיהם בעיון התורני נעשה בספר זה... בשורת המאמרים שבספר שלפנינו יש תרומה צנועה לציון קווי הדמויות של מסלולי נתיבות ההלכה ודרישתה באותו דור".

 

#כותבים_דמויות פוסט ראשון

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

כותבים דמויות - חלק א'

מצויים בידנו כיום חיבורים מודרניים- ספרים בודדים וסדרות שלמות- העוסקים בדמויותיהם של גדולי ישראל, במשנתם, ובקשר בין השניים.

קוראינו הקבועים בטח כבר מכירים את "פינת היארצייט" שאנחנו מעלים מפעם לפעם, העוסקת בדמויות חשובות מקרב רבותינו. ימי השנה שלהם מהווים הזדמנות טובה לעסוק בדמותם ומשנתם; לפעמים יותר בדמותם, לפעמים יותר במשנתם, ובדרך כלל בחיבור היסודי שבין האדם ובין תורתו.

 

ואם להיות כנים, את הקונספט לא אנחנו המצאנו. מצויים בידנו כיום חיבורים מודרניים- ספרים בודדים וסדרות שלמות- העוסקים בדמויותיהם של גדולי ישראל, במשנתם, ובקשר בין השניים. בין פינת יארצייט אחת לשניה, חשבנו לשתף אתכם בסדרה קצרה על שלושה מחיבורים אלו. #כותבים_דמויות , מוזמנים לעקוב.

 

החיבור הראשון, והמוקדם מבין השלושה, הוא ספרו של הרב זוין "אישים ושיטות".

 

הרב זוין נולד במאה ה-19 וחי לאורך רוב המאה ה- 20. לצד נשיאה בתפקידים רבניים בכירים, הוא הותיר לנו ספרות תורנית מקראית, הלכתית, חסידית, ולמרבה החידוש שבדבר גם ביוגרפית. בדומה לצורת החשיבה שהפגין בחיבורים אחרים שעסקו בסקירת וביקורת ספרים וספרות, גם בחיבור "אישים ושיטות" עבר הרב זוין באופן יסודי על משנתם הלמדנית, ההלכתית והאישיותית של עשרה מגדולי הרבנים במאה ה-19 וה-20. הנצי"ב, הראי"ה, החזון איש ור' חיים עוזר הם רק כמה מן הדמויות עליהן עובר הרב זוין בשיטתיות, במגמה לגבש קווי מתאר למדניים, פסיקתיים ואישיים עבור כל אחד.

 

הספר כתוב בשפה קולחת. לא מודרנית, ורבנית מעט, אבל נהירה ופשטנית, כזו שמתאימה למגוון נרחב של קוראים מרקעים שונים. את החלקים הראשונים של כל פרק, העוסקים בתיאור חייו, קורותיו ותכונותיו החשובות של כל אחד מהרבנים הנסקרים בו, יכול כל אחד לקרוא בקלות. גם אלו שאינם בעלי רקע תורני מפותח, המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם על רבותינו בדור האחרון. אלא שעיקר החידוש בחיבור של הרב זוין מתגלה רק בהמשך הפרקים, באופן בו הוא עובר לגבש קו מגמתי ברור בתורתו של מושא הפרק. יתכן שחלקים אלו של הספר יהיו מומלצים יותר עבור מי שמחזיק ברקע תורני למדני ומסוגל להבין את החידוש בטוויית הקווים השוזרים, ופחות עבור מי שמחפש מעשיות צדיקים בלבד.

 

הרב זוין גולש אט אט מתיאור היסטורי על קורות חייו של הרב אל נקודות אישיותיות מובהקות ומעלות ידועות של הרב, לצד סקירה של מפעלו הספרותי. משם קצרה הדרך אל עיסוק במשנתו הלמדנית של הרב בראי אישיותו. בעולם המודרני שבו אנחנו פותחים ויקיפדיה כדי לדלות פרטים על דמות מעניינת, התרגלנו כבר לצורת הסקירה הסידורית שפותחת בתיאור היסטורי ורקע אישי וממשיכה אל עבר הקריירה "המקצועית" של הפרסונה. גם אם לא באופן מדוייק, נדמה שהרב זוין הקדים רבים אחרים באימוץ תפיסה מילונאית זו. אולי בהשפעת תפקידו כעורך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית, הוא הותיר לנו חיבור ערוך בסדר דומה גם על גדולי ישראל.

 

הספר כאמור מתמקד בעשר דמויות רבניות, אישיותם ומפעל חייהם ההלכתי. נדמה שהקו המנחה של הרב זוין בכתיבת פרקים אלו [שנכתבו במקור בנפרד ולא כספר] הוא הספרות החשובה שהותירו והשפעתם הגדולה על חוגים משמעותיים בעם ישראל. שילוב שני אלמנטים אלו מהווה חומר יסוד מהותי למה שמנסה הרב זוין ליצור לאורך המאמרים: תורה ושיטה בראי הדמות.

 

עורך הספר סיכם את הדברים במילים קצרות ומדוייקות בהקדמה: "ניסיון לתאר קווים ושרטוטים מקלסתר פניהם של אישי הלכה מדור שלפנינו ושיטותיהם בעיון התורני נעשה בספר זה... בשורת המאמרים שבספר שלפנינו יש תרומה צנועה לציון קווי הדמויות של מסלולי נתיבות ההלכה ודרישתה באותו דור".

 

#כותבים_דמויות פוסט ראשון

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

דעת; תורה הוא פרויקט ייחודי בבית המדרש למחשבה יהודית. הפרויקט מבקש להיות מקום לתוכן תורני והגותי איכותי, ולמבקשי דעת וחכמה במרחב הרשת.