האם היהדות היא דת?

הרב שראל רוזנבלט

האם היהדות היא דת?

 

זה הרגע קראנו את מגילת אסתר ונפגשנו לראשונה עם המילה "דת" בתנ"ך. מושג זה הוא פרסי במקורו. הראשון לומר אותו היה המן הרשע. מה עומק המשמעות של נתון זה?

בפרשת כי-תשא מסופר על חטא העגל. הכיצד חטאו ישראל בחטא נורא שכזה? מדוע היה להם סף-שבירה כה נמוך?

 

התורה אומרת "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר". עם ישראל ראה שמשה רבינו מתמהמה ואינו מגיע וכאן הם נשברו. ומכאן נלמד שעם ישראל היה תלותי בנוכחותו של משה. המדרש מלמד אותנו שהראשונים שנשברו וגררו רבים אחריהם היו הערב-רב. מגמתו של המדרש איננה לפטור את עם ישראל מאחריות. יש כאן מסר חריף של המדרש. מי היו הערב-רב? על פי המסורת המדרשית היו אלו מתגיירים. אנשים שנלוו אל עם ישראל בצאתם ממצרים. אנשים שמקורם לא בבית ישראל אלא הם מצרים שראו את נפלאות ה'. הקב"ה התנגד לצרפם לעם ואילו משה רבנו היה זה שהתעקש לתת להם להצטרף. אותם אנשים, כך מסביר הרב אשכנזי (מניטו), בעצם לא היו ממשפחת ישראל ולא היתה להם מסורת אבות. הם ראו בעם ישראל כ"דת" ומשה רבינו הוא זה שהיה האמצעי היחיד לקשר ולחיבור שלהם אל ריבונו של עולם. לדידם, היהדות היא סוג של 'כנסיה' משום שלא השיוך הלאומי-משפחתי הוא זה שקושר אותי למסורת ישראל אלא רק מי שאמון על ערכי הדת. במובן הזה, היהדות שייכת רק לצדיקים. רק לדבקים בריבונו של עולם ולשליחיו.

 

המדרש, לעומת תפיסה זו של הערב-רב, סבור שיהודי לא היה מתחיל את חטא העגל משום שהאמונה שלו בבורא עולם, שורשה באברהם אבינו ששבר את הפסלים. אמונה זו נטועה בו ממסורת אבות. אמונתו קשורה באופן עמוק ללאומיות שלו, לקשר המשפחתי שלו. במילים אחרות, יהודי הוא זה שאמונתו ואורחות חייו לא תלויות ברבנים אלא בהורים. התורה ניתנת לא ליחידים ולא לצדיקים, היא ניתנת לעם.

 

אכן, תפקיד חשוב ומרכזי יש לתלמידי החכמים שאמונים על מסורת תושב"ע, על מסורת הפסיקה. וכפי שאומרים חז"ל שרבו של האדם מביאו לחיי העולם הבא. עם זאת, מקומם המדויק הוא רק על גבי המסורת העוברת בתוך המשפחה ולא חלילה כתחליף לה.

 

 

הרב שראל רוזנבלט

ר״מ בכולל הישיבה, למד בישיבת ההסדר בעתניאל שמונה שנים בהם שירת בצבא. שימש גם כר"מ בעתניאל. בוגר תואר ראשון במכללת הרצוג במסלול חינוך, תושב"ע ומחשבת ישראל, ומוסמך במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר באפרת, נשוי לצורית ואב לארבע בנות. רב קהילת הרימון באפרת.