ביקורת ספרים: מדע תורתך - הרב יהודה ברנדס

דעת; תורה

רוחב יריעת הדיון פורס בפנינו עולם עשיר של תלמוד ומחשבה.

לימוד הגמרא הקלאסי בעולם הישיבות מפוצל דיכוטומית לשני מישורים שונים: סדר בקיאות בערב וסדר עיון בבוקר. בסדר ערב מקיפים את המסכת מכריכה לכריכה, בזמן שבסדר בוקר מפצחים שבעה או שמונה דפים בעיון רב לאורך השנה. לומדים רבים מוצאים שהתלות בין לימוד העיון ולימוד הבקיאות נמוכה מאוד בחווית הלימוד שלהם. והאמת, לא בטוח שזה המודל היחיד ללמוד עיון.

 

אם היינו צריכים לקטלג ולשייך את ספרי "מדע תורתך" של הרב יהודה ברנדס לסדר העיון או לסדר הבקיאות במובנם הקלאסי, לא בטוח שהיינו מצליחים להכריע בקלות. בעשרות שיעורים ערוכים ומסודרים על הסוגיות השונות [במסכתות ברכות וכתובות שיצאו עד כה], פותח הרב ברנדס צוהר אל לימוד גמרא במשלב שונה. בבסיס, מדובר בלימוד עיון אחר ממה שאולי הכרתם. מתודית ומחשבתית. אי אפשר להתנער מהרושם העיוני המעמיק שמותירים השיעורים באמצעות בחינת שאלות היסוד בכל סוגיה והדיון המעמיק בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בפרשנותה. ובמקביל, בוחר הרב ברנדס במתודה בקיאותית יסודית שלא להתעכב על כל פרט ופרט במבנה הסוגייה אלא לסקור את מסקנותיה ומהלכה בצורה רחבה, הן במבנה הפנימי והן בהסתכלות מלמעלה על מיקומה בקרב מכלול סוגיות הפרק והמסכת.

 

כך למשל בהקדמה לשיעורים על מסכת ברכות, מחלק הרב ברנדס את המסכת לשלוש חטיבות עיקריות: קריאת שמע, תפילה וברכות. לחלוקה זו ניתן למצוא משמעות רוחבית חשובה לאורך השיעורים השונים: בתפיסתו הלמדנית של הרב ברנדס, רבות משאלות היסוד שמתבררות לאורך הסוגיות הן חלק מבירור גדול יותר שמתרחש בכל חטיבה. לימוד עיוני פרטני של סוגיות קריאת שמע ללא השוואה כוללת ותשומת לב להתכתבות ביניהן, מפספס לטעמו את הבירורים העמוקים שעורכת הגמרא בשאלות היסוד על מושג הזמן בהלכה. שאלות אלו שבות ועולות מכיוונים שונים בראי הסוגיות השונות, ובכך מבררות רבדים נוספים של המושג ההלכתי. גם אם הרב ברנדס לא היה הראשון להצביע על חשיבות ההיכרות הרב-סוגייתית בעולם העיון, הרי שלמעשה הוא מציע לנו ב"מדע תורתך" התנסות ערוכה ומסודרת בלימוד עשיר שכזה.

 

ואכן, לאורך שרשרת סוגיות מראשית מסכת בכרות העוסקות בדיני קריאת שמע, ממרקר הרב ברנדס את שאלות היסוד העוסקות במשמעות מוסד הזמן ההלכתי. החל מחקירת לוח הזמנים שמציגים לנו חז"ל ומשמעות נקודות הייחוס שלו, בסוגייה אחת, המשך דרך העיסוק במסרים ובאפיונים שמצאו חז"ל בחלקי היממה כמסמנים של רעיונות, בסוגייה נוספת, וכלה בבירור היחס שבין הזמן הטבעי, הזמן האנושי והזמן ההלכתי, בסוגייה שלישית.

 

לצד התפיסה הנושאית היסודית, מתייחדת שיטתו הלמדנית של הספר גם בבירור הפן הקיומי של הסוגיות והדינים השונים. ואם בפרקי סוגיות קריאת שמע עסקינן, לא נוכל שלא להתייחס לשאלות הקיומיות הנוקבות שאיתן מתמודד הלימוד ביחס למשמעות ורלוונטיות הזמנים ההלכתיים בעולם מודרני שלא מתנהל על פי גרמי השמיים אלא על פי שעון קבוע מראש. הרב ברנדס לא מסתפק בהצעות אפריוריות בלבד, אלא יורד לשורשי הסברות שהעלו רבותינו ביחס למהות הזמן ההלכתי ומנסח מתוכן גישות שונות להתמודדות עם מה שנראה כמו פער בין תקופתי.

 

רוחב יריעת הדיון פורס בפנינו עולם עשיר של תלמוד ומחשבה. מן הצד האחד, הפן הספרותי והאגדתי השזור בסוגיות משפיע רבות על אופי הלימוד של הרב ברנדס. ומן הצד השני, דיונים בשו"תים אחרונים ובמדרשים, לצד הפניה למחקרים בני זמננו בהערות השוליים, מאפשרים לרב ברנדס ללבן את שאלות היסוד הפרשניות והקיומיות של הסוגיות בצורה יסודית ומבוססת.

 

"מדע תורתך" הוא כלי נהדר ללימוד נושאי מחשבה לא פחות מאשר ללימוד גמרא. הגבול בין למדנות הלכתית ובין בירור מושגי יסוד רעיוניים הולך ומתמסמס בשפתו המיוחדת של הרב ברנדס. סוגיות מעולם המחשבה דוגמת משמעות הזמן ההלכתי, או מעמדם של בית הכנסת ושל האוכל בעולמו הרוחני של האדם, עומדות לבירור יסודי ומקיף, ולא פחות מכך- זוכות לעבודה יסודית של איסוף מקורות איכותי סביב סוגיית הגמרא. גם אם הספר לא מהווה תחליף מלא ללימוד הסוגיות בפנים, הרי שברמה המעשית הוא נגיש דיו למי שמשתמש רק בו כדי להכיר את הסוגייה, ומתאים במיוחד ללומדי המסכת המחפשים העשרה או למי שמבקש להעמיק מחשבתית בסוגיות היסוד בהן הוא נוגע.

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

ביקורת ספרים: מדע תורתך - הרב יהודה ברנדס

רוחב יריעת הדיון פורס בפנינו עולם עשיר של תלמוד ומחשבה.

לימוד הגמרא הקלאסי בעולם הישיבות מפוצל דיכוטומית לשני מישורים שונים: סדר בקיאות בערב וסדר עיון בבוקר. בסדר ערב מקיפים את המסכת מכריכה לכריכה, בזמן שבסדר בוקר מפצחים שבעה או שמונה דפים בעיון רב לאורך השנה. לומדים רבים מוצאים שהתלות בין לימוד העיון ולימוד הבקיאות נמוכה מאוד בחווית הלימוד שלהם. והאמת, לא בטוח שזה המודל היחיד ללמוד עיון.

 

אם היינו צריכים לקטלג ולשייך את ספרי "מדע תורתך" של הרב יהודה ברנדס לסדר העיון או לסדר הבקיאות במובנם הקלאסי, לא בטוח שהיינו מצליחים להכריע בקלות. בעשרות שיעורים ערוכים ומסודרים על הסוגיות השונות [במסכתות ברכות וכתובות שיצאו עד כה], פותח הרב ברנדס צוהר אל לימוד גמרא במשלב שונה. בבסיס, מדובר בלימוד עיון אחר ממה שאולי הכרתם. מתודית ומחשבתית. אי אפשר להתנער מהרושם העיוני המעמיק שמותירים השיעורים באמצעות בחינת שאלות היסוד בכל סוגיה והדיון המעמיק בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בפרשנותה. ובמקביל, בוחר הרב ברנדס במתודה בקיאותית יסודית שלא להתעכב על כל פרט ופרט במבנה הסוגייה אלא לסקור את מסקנותיה ומהלכה בצורה רחבה, הן במבנה הפנימי והן בהסתכלות מלמעלה על מיקומה בקרב מכלול סוגיות הפרק והמסכת.

 

כך למשל בהקדמה לשיעורים על מסכת ברכות, מחלק הרב ברנדס את המסכת לשלוש חטיבות עיקריות: קריאת שמע, תפילה וברכות. לחלוקה זו ניתן למצוא משמעות רוחבית חשובה לאורך השיעורים השונים: בתפיסתו הלמדנית של הרב ברנדס, רבות משאלות היסוד שמתבררות לאורך הסוגיות הן חלק מבירור גדול יותר שמתרחש בכל חטיבה. לימוד עיוני פרטני של סוגיות קריאת שמע ללא השוואה כוללת ותשומת לב להתכתבות ביניהן, מפספס לטעמו את הבירורים העמוקים שעורכת הגמרא בשאלות היסוד על מושג הזמן בהלכה. שאלות אלו שבות ועולות מכיוונים שונים בראי הסוגיות השונות, ובכך מבררות רבדים נוספים של המושג ההלכתי. גם אם הרב ברנדס לא היה הראשון להצביע על חשיבות ההיכרות הרב-סוגייתית בעולם העיון, הרי שלמעשה הוא מציע לנו ב"מדע תורתך" התנסות ערוכה ומסודרת בלימוד עשיר שכזה.

 

ואכן, לאורך שרשרת סוגיות מראשית מסכת בכרות העוסקות בדיני קריאת שמע, ממרקר הרב ברנדס את שאלות היסוד העוסקות במשמעות מוסד הזמן ההלכתי. החל מחקירת לוח הזמנים שמציגים לנו חז"ל ומשמעות נקודות הייחוס שלו, בסוגייה אחת, המשך דרך העיסוק במסרים ובאפיונים שמצאו חז"ל בחלקי היממה כמסמנים של רעיונות, בסוגייה נוספת, וכלה בבירור היחס שבין הזמן הטבעי, הזמן האנושי והזמן ההלכתי, בסוגייה שלישית.

 

לצד התפיסה הנושאית היסודית, מתייחדת שיטתו הלמדנית של הספר גם בבירור הפן הקיומי של הסוגיות והדינים השונים. ואם בפרקי סוגיות קריאת שמע עסקינן, לא נוכל שלא להתייחס לשאלות הקיומיות הנוקבות שאיתן מתמודד הלימוד ביחס למשמעות ורלוונטיות הזמנים ההלכתיים בעולם מודרני שלא מתנהל על פי גרמי השמיים אלא על פי שעון קבוע מראש. הרב ברנדס לא מסתפק בהצעות אפריוריות בלבד, אלא יורד לשורשי הסברות שהעלו רבותינו ביחס למהות הזמן ההלכתי ומנסח מתוכן גישות שונות להתמודדות עם מה שנראה כמו פער בין תקופתי.

 

רוחב יריעת הדיון פורס בפנינו עולם עשיר של תלמוד ומחשבה. מן הצד האחד, הפן הספרותי והאגדתי השזור בסוגיות משפיע רבות על אופי הלימוד של הרב ברנדס. ומן הצד השני, דיונים בשו"תים אחרונים ובמדרשים, לצד הפניה למחקרים בני זמננו בהערות השוליים, מאפשרים לרב ברנדס ללבן את שאלות היסוד הפרשניות והקיומיות של הסוגיות בצורה יסודית ומבוססת.

 

"מדע תורתך" הוא כלי נהדר ללימוד נושאי מחשבה לא פחות מאשר ללימוד גמרא. הגבול בין למדנות הלכתית ובין בירור מושגי יסוד רעיוניים הולך ומתמסמס בשפתו המיוחדת של הרב ברנדס. סוגיות מעולם המחשבה דוגמת משמעות הזמן ההלכתי, או מעמדם של בית הכנסת ושל האוכל בעולמו הרוחני של האדם, עומדות לבירור יסודי ומקיף, ולא פחות מכך- זוכות לעבודה יסודית של איסוף מקורות איכותי סביב סוגיית הגמרא. גם אם הספר לא מהווה תחליף מלא ללימוד הסוגיות בפנים, הרי שברמה המעשית הוא נגיש דיו למי שמשתמש רק בו כדי להכיר את הסוגייה, ומתאים במיוחד ללומדי המסכת המחפשים העשרה או למי שמבקש להעמיק מחשבתית בסוגיות היסוד בהן הוא נוגע.

דעת; תורה

דעת; תורה הינו מיזם להפצת תוצרי בית המדרש למחשבה ברשת האינטרנט. עקבו אחרינו גם בפייסבוק :-)

דעת; תורה הוא פרויקט ייחודי בבית המדרש למחשבה יהודית. הפרויקט מבקש להיות מקום לתוכן תורני והגותי איכותי, ולמבקשי דעת וחכמה במרחב הרשת.