https://www.youtube.com/watch?v=-m5a7p7Z5Fc

תורה של תוהו ותורה של תיקון

February 24, 2019

זמן קיץ תשע"ו. שיעור קצר של הרב שראל רוזנבלט. שיעור הכנה לקראת חג השבועות. על הגבלה, קדושה, והקו הדק שבינהן. הרב שראל רוזנבלט למד בישיבת ההסדר בעתניאל שמונה שנים בהם שירת בצבא. שימש גם כר"מ בעתניאל. בוגר תואר ראשון במכללת הרצוג במסלול חינוך, תושב"ע ומחשבת ישראל, ומוסמך במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. מתגורר באפרת, נשוי לצורית ואב לשתי בנות. רב קהילת הרימון באפרת. *על אדני החזון* מעבר הירדן הסמוך למחנים, מסמל את נקודת המעבר, את הגשר בין תרבויות, עמים, זמנים, דורות. מחנים הוא המקום בו צריך כל עברי למצוא את עצמו – תמיד במעבר. ישיבתנו רוצה לצעוד על הגשר בין עולמות הרוח והמחשבה, בין עולם שמרני לעולם של חידוש, בין הלכה לחוק, בין יחיד ליחד. יהיה זה לעיתים גשר של סינתזה, לעיתים גשר שעליו מתחולל מאבק, אך תמיד יהיה זה מקום מתחדש, מעניק פרשנות, בונה כלים שבורים. ישיבה אינה מקום ליברלי, אך גם לא שמרני וקופא על השמרים, היא מקום של בקשת האמת. אנו רוצים לברר רעיונות ללא מורא, להילחם בפחד מלשאול שאלות או להעמיד אמונה במבחן, אך כל זאת מתוך ענווה וכפיפות ליראת אלוהים ולאמונת חכמים. אנו חפצים לחדש בהלכה, לחדש בהלכות משפחה ובהלכות קהילה ובעיקר בהלכות ציבור, הלכות שנוסדו ונתחדשו בגלות וחסר האומץ לחדש בהן. אנו רוצים לסייע בבניית חברה צודקת ומוסרית, ללמוד וללמד הלכות ציבור, להיות הקול הקורא של ההלכה אל עבר עם ישראל כולו, בהתאם לקול היוצא ממוסדות 'אור תורה סטון' ומפי המייסד הרב שלמה ריסקין זה שנות דור.

דף מקורותיש לי שאלה