קדירה שבשלו בה תוך מעת לעת וירקות הבלועים מבשר או חלב

...

3

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה